Sklep wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.

zamknij

Pojemniki medyczne jednorazowe

Pojemniki medyczne stanowią niezbędny element wyposażenia we wszystkich placówkach zajmujących się świadczeniem usług związanych ze zdrowiem. Mogą służyć nie tylko do gromadzenia odpadów powstałych w wyniku działalności tych jednostek i ich bezpiecznego przechowywania, ale i być wykorzystywane choćby przy takich czynnościach jak mycie ciała, golenie, zmiana opatrunków czy też oddawanie i zbiórka moczu. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę specjalistycznych pojemników medycznych, które zdadzą egzamin bez względu na cel, w jakim będą stosowane.

Aktywne filtry

Pojemniki medyczne – czym są i w jakim celu są używane?

Pojemniki medyczne to, krótko ujmując, szczególna grupa wyrobów medycznych wykorzystywanych w placówkach medycznych najczęściej do zbierania odpadów tam powstałych i ich przechowywania. Używa się ich również podczas mycia ciała, golenia, zmiany opatrunków lub w trakcie oddawania i gromadzenia moczu.

Co zalicza się do odpadów medycznych i w czym należy je przechowywać?

Definicję odpadów medycznych i zasady postępowania z nimi określają ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku oraz  rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi z dnia 5 października 2017 roku. Za odpady medyczne uznaje się odpady, które powstały w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przeprowadzania badań i doświadczeń naukowych. Należą do nich przede wszystkim:

 • igły
 • strzykawki
 • inne ostre narzędzia
 • opatrunki
 • odpady biologiczne
 • zużyte peloidy po zabiegach

Odpady medyczne mogą zagrażać życiu pacjentów, jak również środowisku, stąd też należy położyć szczególny nacisk na to, aby były magazynowane, zabezpieczane i unieszkodliwiane w prawidłowy sposób. W tym celu powinny być przechowywane wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego workach lub pojemnikach jednorazowego użytku.

Jak prawidłowo postępować z odpadami medycznymi?

Postępując z odpadami medycznymi, trzeba przestrzegać następujących zasad:

 • odpady dzieli się według specjalnych kodów, które decydują o miejscu i sposobie ich przechowywania;
 • nie wolno gromadzić odpadów zakaźnych poza miejscem ich wytwarzania (tzw. zasada bliskości);
 • odpady zbiera się, mając na uwadze ich właściwości, sposób ich unieszkodliwienia   bądź odzysku;
 • do gromadzenia odpadów przeznaczone są specjalistyczne worki i plastikowe pojemniki w barwie żółtej, czerwonej lub innej: niebieskiej, zielonej czy czarnej,
 • ostre elementy i narzędzia należy magazynować w sztywnych pojemnikach wykonanych z materiału odpornego na uszkodzenia i wilgoć;
 • worki bądź pojemniki powinno wymieniać się nie rzadziej niż co 72 godziny. Odpady zakaźne należy przechowywać nie dłużej niż 24 godziny;
 • odpady mogą być przetwarzane jedynie w specjalnie przeznaczonych do tego instalacjach i urządzeniach, które nie mogą przyczyniać się do wzrostu emisji szkodliwych substancji w powietrzu;
 • na workach i pojemnikach należy umieścić oznakowania identyfikujące takie jak kod odpadów, dane wytwórcy, numer REGON;
 • miejsce do przechowywania odpadów medycznych musi być wyposażone w termometr i umywalkę z dostępem do wody zimnej i gorącej, a oprócz tego mieć zabezpieczenie techniczne przed rozprzestrzenianiem się odpadów  

Jak należy oznaczać worki i pojemniki na odpady medyczne?

Wyżej wspomniane rozporządzenie nakazuje gromadzić odpady medyczne w workach i pojemnikach o określonym kolorze. Stosuje się trzy rodzaje worków/pojemników:

 • w kolorze czerwonym – umieszcza się w nich odpady stanowiące zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt, np. organy i części ciała, pojemniki na krew, peloidy o właściwościach zakaźnych;
 • w kolorze zółtym – są w nich przechowywane mniej niebezpieczne odpady takie jak wszelkiego rodzaju chemikalia zawierające substancje niebezpieczne, leki cytoksyczne i cytostatyczne oraz odpady amalgamatu dentystycznego;
 • w innym kolorze niż wyżej wymienione: niebieskim, czarnym lub zielonym – są przeznaczone do zbierania pozostałych odpadów medycznych, np. narzędzi chirurgicznych, opatrunków, pościeli, pieluch, leków innych niż te o kodzie 18 01 08.

Sprawdzone pojemniki medyczne marki Zarys

Na rynku nie brak dobrej jakości pojemników medycznych. Na szczególną uwagę zasługują wyroby marki Zarys, które są dostępne w naszym sklepie w różnych rozmiarach, co oznacza, że można je dopasować do indywidualnych potrzeb. Są to produkty niezwykle wytrzymałe, odporne na działanie czynników zewnętrznych i – co szczególnie istotne – w pełni bezpieczne dla osób, przez które będą użytkowane.

W naszym asortymencie posiadamy też wysokiej klasy wyroby do maceratorów takie jak miska, basen, nerka z tektury, jak również kaczkę i nocnik do zbierania i oddawania moczu oraz miskę do mycia ciała, golenia i zmiany opatrunków.

arrow_upward